Logo
Fotka majitela Apreon s.r.o - Adam Skalický

O mne

Som stavebný inžinier so zameraním na energeticky úsporné a progresívne konštrukčné riešenia. Moja vášeň a odborné záujmy sú úzko prepojené s vývojom a implementáciou technológií, ktoré prispievajú k udržateľnému budovaniu a ochrane životného prostredia.
Po absolvovaní stavebného inžinierstva som sa rozhodol venovať sa projektovaniu a výstavbe budov s dôrazom na energetickú účinnosť. Verím, že moderné konštrukčné riešenia môžu výrazne prispieť k zníženiu energetických nákladov, emisií skleníkových plynov a vytváraniu zdravších a komfortnejších prostredí pre obyvateľov. Pri každom projekte sa snažím integrovať progresívne technológie a inovatívne materiály. Rovnako sa zameriavam na vývoj inteligentných a automatizovaných systémov riadenia budov, ktoré optimalizujú využívanie energie a zabezpečujú komfort a bezpečnosť pre užívateľov. Sústreďujem sa aj na pasívne riešenia, ako sú dobre navrhnuté izolácie, efektívne okná a správne orientovanie budovy, ktoré minimalizujú energetické straty a zároveň maximalizujú využitie prírodného svetla a slnečného tepla. Pracujem v úzkej spolupráci s odborníkmi, aby sme dosiahli harmonické spojenie medzi architektúrou a energetickou náročnosťou. Verím, že kvalitná spolupráca a vzájomná výmena nápadov vedie k najlepším výsledkom. Zároveň sa snažím byť v kontakte s najnovšími trendami a vývojom v oblasti stavebníctva a energeticky úsporných riešení, aby som mohol svojim klientom ponúknuť najaktuálnejšie a najefektívnejšie možnosti.
Som odhodlaný prispievať k budovaniu udržateľnej budúcnosti a verím, že prostredníctvom svojej práce môžem mať pozitívny vplyv na životné prostredie a ľudí. Ak máte záujem o spoluprácu na projekte, ktorý kladie dôraz na energetickú účinnosť a progresívne konštrukčné riešenia,som pripravený na spolupracu s Vami. Neváhajte ma kontaktovať a spoločne môžeme vytvárať lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť prostredníctvom energeticky efektívnej architektúry.
Ing. Adam Skalický, stavebný inžinier