Logo

Drobné stavby (postačuje ohlásenie stavby)

Drobné stavby sú definované ako stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvňiť živnostné prostredie.
Patria sem podľa zákona č. 50/1976 Zb. § 139b ods. 2:

Jednoduché stavby (zlúčené územné a stavebné konanie)

Patria sem podľa zákona č. 50/1976 Zb. § 139b ods. 1:

Všeobecné stavby (samostatné územné a stavebné konanie)

Patria sem podľa zákona č. 50/1976 Zb. § 139b ods. 1: