Logo

Cena za projekt

Cenu projekčných prác určujeme podľa dokumentu "UNIKA Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien, projekčných prác a inžinierskych činností" aktuálne platný pre rok 2021-2022. Sadzobník obsahuje odporúčané ceny určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby - ekvivalent výpočtu honoráru za projekčné služby rešpektovaný SKA (Slovenskou komorou architektov).
💡

Honorár architekta