Logo

Strecha

Keď hovoríme o streche, tak si musíme ovedomiť, že ide o jeden zo základných prvkov stavby, ktorý ju chráni pre poveternostnými vplyvmi, odvádza zrážkovú vodu a udržiava tepelnú pohodu v objekte. Rozhodnutie pre správny typ strechy a spôsob jej konštrukcie je zásadné. Ovplyňuje totiž ekonomickú náročnosť, životnosť, kvalitu bývania a v neposlednom rade energetickú stabilitu. Dôležité je mať dopredu predstavu ako a či bude podkrovie využívané.
Ak áno, je rozhodujúce či toto podkrovie plánuje stavebník užívať ihneď alebo perspektivne v blizkej budúcnosti. Pri nárvhu strechy vstupuje do rovnice aj subjektívny pohľad stavebníka - estetika, vkus. Dobre sa býva v dome, ktorý vyjadruje osobnosť jeho majiteľa a navyše sa mu aj páči - samozrejme poteší aj obdiv známych či susedov.
Na realizáciu strechy je však potrebné hľadieť aj s predstavou jej budúceho využitia. Viacero opatrení, ktoré bude potrebné vykonať pri zobytnení podkrovia, je vhodné preventívne vykonať už počas jej realizácie.

Základné všeobecné tvary

Základnými tvarmi striech sú ploché (sklon do 10°), šikmé (sklon do 45°) a strmé (sklon viac ako 45°). Pri plochej streche je tvar jednoznačný, pri šikmej máme k dispozícii viac samostaných typov. Strmé strechy sa najčastejšie realizujú v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

Sedlová

Historicky najbežnejší typ šikmej strechy v našej lokalite. Sedlová strecha je najjednoduchší typ spojenia dvoch šikmých rovín s priamočiarym hrebeňom. Pri takomto riešení postačuju vo všeobecnosti dva odkvapy. Obľuba tohto tvaru spočíva v konštrukčnej jednoduchosti a tým pádom aj výhodnej cene. Pre niekoho môže byť mínusom “obyčajná” estetika, no na druhej strane umožňuje pri vhodnej orientácii najjednoduchšiu inštaláciu solárnych panelov.
Ilustračný obrázok sedlovej strechy
Ilustračný obrázok valbovej strechy

Valbová

Na rozdiel od sedlovej pri valbovej streche máme namiesto štítových stien ďalšie šikmé roviny (tzv. Valby). Odkvap sa realizuje po celom obvode. Konštrukčne ide o komplikovanejšie riešenie. Najčastejšie sa realizuje takýto typ pri jednopodlažných budovách bez obytného podkrovia.

Pultová

Využíva iba jednu šikmú rovinu. Dažďová voda je odvádzaná jedným smerom, čo kladie vyššie nároky napr. pri prívalových dažďoch. Často sa realizuje pri objektoch na hranici pozemkov či na prístavbách. Výhodou je lepšia využiteľnosť vnútorného priestoru.
Ilustračný obrázok pultovej strechy
Ilustračný obrázok plochej strechy

Plochá

Od pultovej strechy sa plochá líši nižším (v niektorých prípadoch až zanedbateľným) sklonom. Tento sklon je maximálne 10°. Strecha je typická pre bytové domy, má najnižšie tepelné straty a poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor.