Logo

Hrubá stavba

Na prvý pohľad môže ísť o jednoduchú otázku, na ktorú však neexistuje jednoznačná odpoveď. Aplikované stavebné materiály významne ovplyvňujú vlastnosti finálneho objektu. Problémom pre laika však je, že na trhu je momentálne široká ponuka stavebných systémov hrubej stavby. Rozhodnutie, aký materiál zvoliť, nemusí byť vždy jednoduché. Všeobecne od objektu (rodinného domu) očákava klient istý komfort užívania, relatívne dlhú životnosť, avšak na hrubú stavbu sú kladené aj iné kritéria, ktoré nemôžme prehliadnuť. V súčasnosti sa však rozdiely medzi murovanou a montovanou stavbou zmenšujú.

Všeobecné kritériá

Pri výbere stavebného materiálu obálky budovy treba dbať na tepelno-technické vlastnosti finálneho súvrstvia, ktoré sú požadované normou STN. Toto kritérium má veľký vplyv na celkovú energetickú náročnosť objektu, ktorej nároky sa do budúcna budú len znižovať. Medzi ďalšie fyzikálne vlastnosti radíme zvukovú izoláciu obálky, ktorá prispieva ku vnútornému komfortu pre obyvateľov. Difúzna priepustnosť zabezpečuje presun vodných pár cez obvodové konštrukcie. Táto fyzikálna vlastnosť zabezpečuje ideálne vnútorne podmienky kladené na klímu a kvalitu ovzdušia. V neposlednom rade spomenieme aj akumulačnú schopnosť jednotlivých stavebných materiálov. Túto vlastnosť môžeme aj nazvať fázovým posunom, ktorý ma vplyv na zmenu teploty v priebehu času čiže na aký čas si materiál dokáže udržať teplotu, kým vychladne a pod. Negatívnym výsledkom je prehrievanie konštrukcie, čo má dopad na vnútornú pohodu. Pre stavebníka je isto dôležitý ekonomický faktor, čiže cena za stavebný materiál. Tento faktor by nemal byť ale vždy rozhodujúci, už vôbec nie na úkor ostatných kritérií. Investor určite ocení aj rýchlosť výstavby, ktorý daný materiál umožňuje, aby mohol stavbu čím skôr užívať. Pri stavbe svojpomocne je to jeden z rozhodujúcich faktorov.

Murovaná stavba

Hrubá stavba z murovacích prvkov môžeme pomenovať v našich končinách v očiach širokej verejnosti za postup výstavby s dlhou tradíciou. Realizácia prebieha prevažne svojpomocou, čím stavebník šetrí financie. Momentálne je na trhu široká ponuka murovacích prvkov, ktoré majú rozličné vlastnosti či spôsob výstavby. Na rozdiel od montovanej stavby (drevodomu) proces realizácie je vo väčšine prípadoch časovo aj finančne náročnejší. Moderné murované prvky majú výborné akumulačné vlastnosti, vďaka ktorým dlho udržia teplo v interiéri, avšak vo väčšine realizácií je nutné ich dodatočné zateplenie tepelným izolantom aby spĺňali tepelno-technické požiadavky normy STN. Niektoré murovacie prvky ponúkajú možnosť realizácie obvodovej konštrukcie z jednovrstvového muriva, pri ktorom nie je nutné dodatočné zateplenie. Táto vrstva je však drasticky hrubšia aj finančne náročnejšia, no časovo a energeticky úsporná.
Ilustračný obrázok prierezu hrubej sravby, ktorá je murovaná
Ilustračný obrázok prierezu hrubej sravby, ktorá je montovaná (drevodom)

Montovaná stavba (drevodom)

Drevo je veľmi účinný prírodný stavebný materiál, pozitívne ovplyvňuje ekologický kolobeh, ktorý zohráva vždy dôležitú úlohu v kontexte jeho obnoviteľnosti. Hrubá stavba z dreva vďaka previazaným nosným prvkov má výborné statické vlastnosti. Výsledná drevená konštrukcia ponúka širokú variabilitu, takže klient dokáže zhmotniť svoje predstavy. Výhodou sendvičovej konštrukcie hrubej stavby je možnosť nadimenzovania prvkov podľa požadovanej únosnosti a aj tepelno-technickým požiadavkám. Z hľadiska difúznej priestupnosti je možnosť realizovania difúzne uzatvorenej aj otvorenej konštrukcie. Drevo má výbornú akumulačnú schopnosť, spolu s použitím stavebných materiálov s rovnakými vlastnosťami dokážeme jednoducho dosiahnuť to, že v lete sa v nich akumuluje teplota a objekt sa nebude prehrievať. Rovnaké platí aj naopak, v zime si obvodová konštrukcia udržiava teplotu a ochladzovanie trvá dlhšie. Za negatívnu stránku tohto systému považujeme technologickú náročnosť realizovania, zložitá realizácia svojpomocou. Na druhej strane jej časová náročnosť realizácie je v porovnaní s murovaným domom najväčším plusom.