Logo

Energetika stavby

Všetky rodinné domy, ktoré získajú stavebné povolenie od 01.01.2021, musia dokazovať energetickú naročnosť aby spĺňali podmienky energetickej triedy A0. Ide o zákadný údaj, ktorý je zaručene kontrolovaný pri kolaudácii. Energetická trieda zohľadňuje tzv. primárnu energiu - nehovoríme iba o množstve dodanej energie, ale aj o energetickom nosiči. Pri uvažovaní o výstavbe rodinného domu je nutné myslieť na viacero vecí, ktoré napomáhajú energetickej efektívnosti finálneho stavebného diela. Je odporúčané ich vopred konzultovať s projektantom (či architektom), pretože požiadavky sa prejavia už v prípravnej fáze projektu.
Ilustračný obrázok orientácie stavby

Orientácia, poloha a tvar

Vo fáze navrhovania domu, ak to umiestnenie pozemku a stavby umožňuje, je kľúčové myslieť na svetové strany. Z pohľadu energetickej náročnosti je vhodné situovať presklené plochy na juh či juhozápad, čím dosiahneme nutné preslnenie interiéru ako aj solárne zisky v zimnom období. Pre zamedzenie prehrievania v letnom období, keď slnečné lúče smerujú z väčšej výšky, sa odporúča zvoliť správny presah strechy. Ďalšou alternatívou je aplikovať na presklené plochy tienenie, aby nebolo solárnych zistkov v letnom období priveľa.

Tepelná izolácia

Časť stavebníkov si v minulosti zatepľovala domy svojpomocne. Chýbali im však potrebné odborné technické informácie a tak sa veľakrát mohlo stať, že bol objekt zateplený zle a je nutná jeho obnova v krátkom čase po realizácii. Tento fenomén je, bohužiaľ, pomerne bežný a aby sa rovnaké chyby nediali aj dnešnej dobe je nutné rešpektovať hrúbky a typ materiálov, ktoré sú v projekte navrhnuté. Ak sa chystáte zameniť materiál tepelného izolantu, poraďte sa s odborníkom či zmena neovplyvní výsledne energetické parametre objektu.
Ilustračný obrázok izolačného materiálu
Ilustračný obrázok loga recyklácie

Obnoviteľné zdroje

Ak chceme dosiahnuť výslednú energetickú triedu primárnej energie A0 pravdepodobne budete ako stavebník nútený použiť minimálne jeden obnoviteľný zdroj energie. Možnosti sú napr. krbová vložka na kusové drevo, tepelné čerpadlo, fotovoltické panely či solárne kolektory. Dobrou správou je, že tieto technológie sú čoraz ekonomicky dostupnešie aj s pomocou štátnej dotácie. Zvoliť vhodný typ obnoviteľného zdroja energie závisí od polohy stavby aj od navrhnutého spôsobu vykurovania.